Wie zijn wij?

U-Turn Nederland
Uitleggen wat U-Turn Nederland is, is vrij simpel. Het is de naam voor het jongerenwerk dat vanuit de Rafael-gemeentes in  Nederland gehouden wordt. Maar daar blijft het niet bij. Rafael maakt namelijk een deel uit van de Foursquare-familie en U-Turn Nederland is hier, ook op internationaal gebied, nauw aan verbonden. Vanuit U-Turn Nederland zijn verschillende projecten opgezet om bijvoorbeeld jongerenwerk te ondersteunen in Rafael-gemeentes, samenkomsten te hebben met de jeugd of om er zelfs samen op uit te gaan om mensen iets van God te laten zien. Dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook met internationale projecten. Hieronder een korte toelichting over de activiteiten van U-Turn Nederland

De naam U-Turn Nederland
De naam U-Turn Nederland heeft inderdaad te maken met een netwerk van jongeren die Jezus volgen. Met deze naam hebben we ervoor gekozen om deel uit te maken van een groter geheel, Namelijk U-Turn Europe.
U-Turn Europe is heel actief geweest (vanuit de internationale Church of the Foursquare Gospel) in Europa om jongeren samen te laten komen (d.m.v. een zomerkamp) en om zo onderlinge relaties tot stand te brengen.
Vanaf 2007 hebben we het landelijke jongerenwerk van Rafaël NL ook U-Turn Nederland genoemd om zo te laten zien dat we verbonden zijn in Europa. Met het idee om ook in NL de lokale jongerengroepen te verbinden in dit netwerk. Het landelijke jongerenwerk van Foursquare kerken in Duitsland heet  ook U-Turn Germany. Sommige lokale jongerengroepen hebben deze naam ook gebruikt, zo is er een U-Turn Frankfurt en een U-Turn Breda.
Maar om heel eerlijk te zijn, heeft deze naam niet meer dezelfde verbindende werking als in de tijd dat we elkaar ook jaarlijks ontmoette in Europa. Maar er bestaat dus een netwerk van relaties in Europa die zich met elkaar verbonden heeft (en zelfs nu nog relaties onderhouden) ontstaan/gevormd in de periode dat U-Turn Europe zomerkampen organiseerde (van 2001-2008).
De naam U-Turn heeft op zichzelf natuurlijk ook een betekenis: Keer je om. Dit spreekt over de keuze om met Jezus samen te gaan leven, om hem na te volgen en om een levende boodschap te zijn van ons leven in verbinding met God!
Nog steeds ligt er onder het landelijk Jongerenwerk van Rafaël NL een netwerk gedachte: Jongeren die verbonden zijn met elkaar door relaties. Waarbij de woorden eenheid en vrijheid een belangrijke basis zijn. We zijn namelijk verbonden in eenheid door ons geloof in Jezus (zoals in Efeziërs 4:3-5). We kunnen één zijn door liefde en liefde maakt het mogelijk dat we vrij kunnen zijn. Vrij van angst, vrij van elke vorm van ongezonde gebondenheid, vrij van schuld en aanklacht, vrij om lief te hebben.
Op deze manier willen we vorm geven aan het jongerenwerk U-Turn Nederland.

Samenkomsten
Elk jaar komen er vele jongeren vanuit verschillende rafael-gemeentes bij elkaar om ontmoeting te hebben. Dit gebeurt meestal in oktober, waar we in het U-Turn NL-weekend in Helvoirt samenkomen. Natuurlijk een geweldige plek om elkaar te ontmoeten, maar ook een plek om dichter bij God te komen, een plek waar je jouw vragen kwijt kunt of waar genezing kan plaatsvinden. Naast deze weekenden hebben we ook internationale samenkomstweken gehad in Debrecen, Hongarije of in Battleground, Portland.

Er op uitgaan
Een belangrijke manier om de wereld te laten zien wie Jezus is, is door er voor de ander te zijn. Tijdens de U-Turn NL-weekenden gaan er altijd een groep geweldige jongeren mee om samen aan het Make Them Shine-project te werken. Hierin bieden de jongeren zich vrijwillig aan om te helpen in diverse projecten in en om Helvoirt. Een groepje gaat bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis voor bejaarden om samen cupcakes te maken terwijl een andere groep helpt door een grote schoonmaak te houden op de plaatselijke skatebaan. Ook internationaal zijn we als U-turn naar het Roma-volk gegaan om wat van God’s licht te laten zien. Immers: als er een plek is om te stralen, gebruik dat om God’s liefde te reflecteren.

Ondersteuning
In gemeentes waar hulp nodig is bij een dienst of bij het muziekteam, is U-Turn Nederland er al vaak naartoe gegaan om te ondersteunen. Soms om wat te vertellen over U-turn zelf, soms om simpelweg te dienen. Het U-Turn Kernteam is altijd bereid om te helpen waar dat mogelijk is.

Dit alles kan natuurlijk niet overeind blijven zonder de hulp van Paulien de Bruin, die haar tijd heeft toegewijd aan het leiden van U-Turn Nederland.

Paulien de Bruin
Ik ben Paulien de Bruin. Mijn passie is dat jongeren de ruimte krijgen om hun mening en hun kijk op
God te vormen en dat ze opgebouwd kunnen worden door anderen die hun hierin zijn voorgegaan.
Mijn verlangen is dat ieder mens, al op jonge leeftijd, zal ontdekken dat God persoonlijk van hem
of haar houdt, zonder voorwaarde! En dat ze sterke, liefdevolle vriendschap kunnen ontwikkelen
met God en met anderen. Ik verlang dit omdat ik besef dat het leven op aarde niet zo eerlijk is en
niemand perfect is…Dus hebben we God en elkaar nodig om te kunnen leven in alle omstandigheden.